vlastné podstatné meno - Jožko, všeobecné podstatné meno - kvetináč, prídavné meno - žiarivý, osobné základné zámeno - my, osobné privlastňovacie zámeno - vaše, základná číslovka - osem, radová číslovka - druhý, sloveso - kresliť, príslovka času - zajtra, príslovka miesta - hore, príslovka spôsobu - dobre, príslovka príčiny - naschvál, predložka - nad, spojka - že, častica - asi, citoslovce - jaj,

Rebríček

Téma

Možnosti

Prepnúť šablónu

Interactívne

Obnoviť automaticky uložené: ?