hovorím o brat - ovi, idem ku syn - om, čakajú pacien - ti, hovoríme o priateľ - och, pokyny od tréner - ov, mladí železničiar - i, pracujeme s murár - mi, naši dedo - via, fotka s futbalist - ami, boli sme u sudc - u,

vytvoril(a)

Rebríček

Vizuálny štýl

Možnosti

Prepnúť šablónu

Obnoviť automaticky uložené: ?