1) Hlavné mesto Rakúska a) Budapešť b) Viedeň c) Innsbruck d) Graz 2) Rakúsko je a) vnútrozemský nížinatý štát b) prímorský štát c) vnútrozemský hornatý štát d) ostrovný štát 3) Ktoré pohorie tvorí väčšinu Rakúska? a) Nie je tu významné pohorie b) Pyreneje c) Alpy d) Karpaty 4) V ktorom prístave je najväčšia oceliareň, kde vyrábajú oceľ ? a) Linz b) Viedeň c) Innsbruck d) Salzburg 5) Čo je to Schonbrunn ? a) katedrála b) cisársky zámok vo Viedni c) zábavný park d) jazero 6) Ako sa volá najväčší kostol vo Viedni ? a) Dóm sv. Štefana b) Dóm sv. Víta c) Dóm sv. Martina d) Dóm sv. Alžbety 7) Najznámejšie lyžiarske stredisko v Rakúsku je ? a) Grazz b) Innsbruck c) Linz d) Ellmau 8) Čím je známe Rakúsko ? (viac správnych odpovedí) a) viedenská káva b) pivo c) Práter - zábavný park d) skladateľ Mozart e) Sacherova torta f) Hradčany 9) S koľkými krajinami susedí Rakúsko a) 7 b) 8 c) 5 d) 9 10) Mestečko Hallstat je známe a) historickým centrom b) jazerom c) soľnými baňami d) nákupnym centrom

Rebríček

Téma

Možnosti

Prepnúť šablónu

Obnoviť automaticky uložené: ?