1) Aký je oficiálny názov Nemecka? a) Nemecká republika b) Nemecká spolkková republika c) Spolkové Nemecko 2) Hlavné mesto nemecka je? a) Mnichov b) Hamburk c) Berlín 3) Ktorá farba nie je nanemeckej vlajke? a) b) c) 4) Nejvyšia hora v Nemecku je? a) Mont Blanc b) Zugzpitze c) Klínovec 5) Ktoré rieky pretekajú Nemeckom? a) Dunaj, Visla, Labe, Mohan, b) Dunaj, Labe, Mohan, Weser, Vltava c) Dunaj, Rýn, Labe, Mohan, Weser 6) Najväčší prístav na Labe je? a) Frankfurt nad Mohanom b) Hamburg c) Kolín nad Rýnom 7) Pohorie na hraniciach Nemecka a ČR je? a) Alpy b) Šumava c) Krkonoše 8) Ktoré tvrdenie je pravdivé? a) Nemecko leží v tropickom podnebnom pásme b) Nemecko leží v miernom podnebnom pásme c) Nemecko leží v subtropickom podnebnom pásme 9) Ktorá rieka pretekajúca Nemecko ústi do Čierneho mora? a) Labe b) Rýn c) Dunaj 10) V ktorom meste je najväčšie nemecké letisko? a) Berlín b) Mnichov c) Frankfurt nad Mohanem 11) Nemecké jazero v Alpách je? a) Bodavské jezero b) Bodamské jezero c) Bodajské jezero 12) Nemecko je členom a) iba NATO b) NATO aj EU c) iba EU

Rebríček

Téma

Možnosti

Prepnúť šablónu

Interactívne

Obnoviť automaticky uložené: ?