Заједница

Učitelji priroda i društvo

Примери из наше заједнице

10000+ резултата за „učitelji priroda i društvo”

Пирамида исхране
Пирамида исхране Дијаграм са ознакама
аутор
Човек је природно и друштвено биће (27. час)
Човек је природно и друштвено биће (27. час) Тачно или нетачно
аутор
Шуме
Шуме Споји
аутор
Смеше, раствори и материјали - квиз
Смеше, раствори и материјали - квиз Квиз
аутор
Тачно или нетачно...
Тачно или нетачно... Тачно или нетачно
аутор
Лековите ливадске биљке
Лековите ливадске биљке Споји
аутор
Животиње водених станишта
Животиње водених станишта Споји
аутор
Разврстај промене материла на повратне и неповратне.
Разврстај промене материла на повратне и неповратне. Врста групе
аутор
Човек је природно и друштвено биће (27. час)
Човек је природно и друштвено биће (27. час) Врста групе
аутор
Заштићена подручја Србије
Заштићена подручја Србије Редослед
аутор
Учимо о светлости
Учимо о светлости Анаграм
аутор
Живот у селима у средњем веку
Живот у селима у средњем веку Речи које недостају
аутор
Сличности и разлике - људи и животиње
Сличности и разлике - људи и животиње Врста групе
аутор
Национални паркови Србије
Национални паркови Србије Дијаграм са ознакама
аутор
Угрожене биљне и животињске врсте у Србији
Угрожене биљне и животињске врсте у Србији Дијаграм са ознакама
аутор
Шумске животиње
Шумске животиње Споји
аутор
Магнетна својства
Магнетна својства Врста групе
аутор
Разврстај биљке на дрвенасте и зељасте.
Разврстај биљке на дрвенасте и зељасте. Врста групе
аутор
Први српски устанак
Први српски устанак Укрштеница
аутор
Повежи језера са рекама на којима се налазе.
Повежи језера са рекама на којима се налазе. Споји
аутор
Животне заједнице - утврђивање
Животне заједнице - утврђивање Отвори кутију
аутор
Састави правилан ланац исхране.
Састави правилан ланац исхране. Поправи распоред
аутор
2. Извори енергије
2. Извори енергије Врста групе
аутор
Раваница
Раваница Квиз
аутор
Утврђивање, 52. час
Утврђивање, 52. час Вешала
аутор
Дуга
Дуга Редослед
аутор
Занимања људи
Занимања људи Пронађи реч
аутор
Асоцијација
Асоцијација Дијаграм са ознакама
аутор
ПИД4  62. Други српски устанак.1
ПИД4 62. Други српски устанак.1 Речи које недостају
аутор
Струјно коло (Едукина Вежбанка, страна 51)
Струјно коло (Едукина Вежбанка, страна 51) Дијаграм са ознакама
аутор
Проучавамо природне појаве - звук (пријатни и непријатни звуци)
Проучавамо природне појаве - звук (пријатни и непријатни звуци) Врста групе
аутор
Електрична својства
Електрична својства Врста групе
аутор
Повратне и неповратне промене материјала
Повратне и неповратне промене материјала Врста групе
аутор
Упознајмо материјале (бицикл)
Упознајмо материјале (бицикл) Дијаграм са ознакама
аутор
Смеше, раствори и материјали.1
Смеше, раствори и материјали.1 Споји
аутор
4. Повежи сировину са одговарајућим производом.
4. Повежи сировину са одговарајућим производом. Споји
аутор
Извори енергије ОБНОВЉИВИ или НЕОБНОВЉИВИ
Извори енергије ОБНОВЉИВИ или НЕОБНОВЉИВИ Врста групе
аутор
ПИД4 69. Други светски рат
ПИД4 69. Други светски рат Квиз
аутор
Одговори на питања (Први српски устанак)
Одговори на питања (Први српски устанак) Квиз
аутор
Први српски устанак
Први српски устанак Дијаграм са ознакама
аутор
Живот у градовима у средњем веку
Живот у градовима у средњем веку Речи које недостају
аутор
Топлотна својства материјала
Топлотна својства материјала Врста групе
аутор
Учили смо о светлости
Учили смо о светлости Врста групе
аутор
Србија за време Немањића 1.
Србија за време Немањића 1. Квиз
аутор
Разврстај биљке према станишту.
Разврстај биљке према станишту. Врста групе
аутор
Клима Србије
Клима Србије Дијаграм са ознакама
аутор
Звук (јачина звука)
Звук (јачина звука) Врста групе
аутор
У осмосмерци пронађи и прецртај следеће речи:
У осмосмерци пронађи и прецртај следеће речи: Пронађи реч
аутор
Материјали (природни и вештачки)
Материјали (природни и вештачки) Врста групе
аутор
Смеше и раствори (Вежба 1.)
Смеше и раствори (Вежба 1.) Споји
аутор
Делатности људи у Србији
Делатности људи у Србији Анаграм
аутор
Повежи делатности са крајем у којем су претежно заступљене.
Повежи делатности са крајем у којем су претежно заступљене. Врста групе
аутор
Провидни, полупровидни и непровидни материјали
Провидни, полупровидни и непровидни материјали Врста групе
аутор
ПИД4 62. Одговори на питања (Други српски устанак)
ПИД4 62. Одговори на питања (Други српски устанак) Квиз
аутор
Повежи живо биће са одговарајућим начином кретања.
Повежи живо биће са одговарајућим начином кретања. Споји
аутор
КРЕТАЊЕ
КРЕТАЊЕ Квиз
аутор
Ретке и угрожене врсте у Србији
Ретке и угрожене врсте у Србији Анаграм
аутор
6. Распореди делатности у правилан редослед како би се млеко нашло у твом дому.
6. Распореди делатности у правилан редослед како би се млеко нашло у твом дому. Споји
аутор
Смеше и раствори (Вежба 2.)
Смеше и раствори (Вежба 2.) Квиз
аутор
Врати аутоматски сачувано: ?