Осмислите боља предавања брже

Бушење балона

Пробуши балоне да би спустио сваку кључну реч на одговарајућу дефиницију.


Примери

Множење
Множење
аутор
Бушење балона
Zavisne rečenice
Zavisne rečenice
аутор
Бушење балона
Глаголи
Глаголи
аутор
Бушење балона
крвни систем
крвни систем
аутор
Бушење балона
Život u ekosistemu
Život u ekosistemu
аутор
Бушење балона
 Чула човека
Чула човека
аутор
Бушење балона
Pun voz polinoma
Pun voz polinoma
аутор
Бушење балона
Subjekat i predikat
Subjekat i predikat
аутор
Бушење балона
 Придевске заменице
Придевске заменице
аутор
Бушење балона
Vrste reči
Vrste reči
аутор
Бушење балона
Променљиве речи
Променљиве речи
аутор
Бушење балона

Сазнајте више о другим шаблонима