Заједница

Примери из наше заједнице

Level K - Unit 3 - CVC Words
Level K - Unit 3 - CVC Words
аутор
Насумичне карте
Digraphs Set 2
Digraphs Set 2
аутор
Споји
3-Digit Expanded Form
3-Digit Expanded Form
аутор
Пронађи подударност
Addition up to 5
Addition up to 5
аутор
Отвори кутију
Fractions on a Numberline
Fractions on a Numberline
аутор
Дијаграм са ознакама
Making Inferences with Pictures
Making Inferences with Pictures
аутор
Отвори кутију
Digraphs Set 1
Digraphs Set 1
аутор
Споји
Fun Phonics Digraphs
Fun Phonics Digraphs
аутор
Насумични точак
CVC words spinning wheel- tap and write
CVC words spinning wheel- tap and write
аутор
Насумични точак
Spin a CVC Word Part 2
Spin a CVC Word Part 2
аутор
Насумични точак
Valentine  Day Fun Phonics Wheel
Valentine Day Fun Phonics Wheel
аутор
Насумични точак
33 причини любити зиму
33 причини любити зиму
аутор
Насумични точак
First Sound Match Up
First Sound Match Up
аутор
Споји
Find the Match: Uppercase - Lowercase Letters Aa to Mm
Find the Match: Uppercase - Lowercase Letters Aa to Mm
аутор
Пронађи подударност
Fun Phonics bdpq
Fun Phonics bdpq
аутор
Насумични точак
Halloween. Find a pair
Halloween. Find a pair
аутор
Пронађи пар
Identifying Numbers 0-9
Identifying Numbers 0-9
аутор
Пронађи подударност
L-65
L-65
аутор
Споји
Multisyllabic Words with Suffixes
Multisyllabic Words with Suffixes
аутор
Пронађи пар
Complete the sentence Set 1
Complete the sentence Set 1
аутор
Довршавање реченице
Spin a CVC Word-Tap and Write.
Spin a CVC Word-Tap and Write.
аутор
Насумични точак
Sort Short or Long Vowel Sound?
Sort Short or Long Vowel Sound?
аутор
Разврстај у категорије
Present Continuous (Matching)
Present Continuous (Matching)
аутор
Дијаграм са ознакама
Врати аутоматски сачувано: ?