Заједница

Примери из наше заједнице

Spin a word with a digraph:  Word-Tap and Write.
Spin a word with a digraph: Word-Tap and Write.
аутор
Насумични точак
CVC words spinning wheel- tap and write
CVC words spinning wheel- tap and write
аутор
Насумични точак
3-Digit Expanded Form
3-Digit Expanded Form
аутор
Пронађи подударност
Counting
Counting
аутор
Пронађи подударност
Fractions on a Numberline
Fractions on a Numberline
аутор
Дијаграм са ознакама
Fun Phonics Digraphs
Fun Phonics Digraphs
аутор
Насумични точак
Valentine  Day Fun Phonics Wheel
Valentine Day Fun Phonics Wheel
аутор
Насумични точак
33 причини любити зиму
33 причини любити зиму
аутор
Насумични точак
First Sound Match Up
First Sound Match Up
аутор
Споји
Find the Match: Uppercase - Lowercase Letters Aa to Mm
Find the Match: Uppercase - Lowercase Letters Aa to Mm
аутор
Пронађи подударност
Fun Phonics bdpq
Fun Phonics bdpq
аутор
Насумични точак
Halloween. Find a pair
Halloween. Find a pair
аутор
Пронађи пар
Identifying Numbers 0-9
Identifying Numbers 0-9
аутор
Пронађи подударност
Mario Matching Game
Mario Matching Game
аутор
Пронађи пар
Fall Number Cards 1-10
Fall Number Cards 1-10
аутор
Насумичне карте
Prefixes pre-, dis-, mis-
Prefixes pre-, dis-, mis-
аутор
Анаграм
Addition Facts Within 20 (Part 1)
Addition Facts Within 20 (Part 1)
аутор
Удари кртицу
 Animal ABC's
Animal ABC's
аутор
Флеш картице
to be: is am are
to be: is am are
аутор
Довршавање реченице
L-62
L-62
аутор
Пронађи подударност
Make an Inference B52
Make an Inference B52
аутор
Отвори кутију
6's Multiplication
6's Multiplication
аутор
Отвори кутију
Sort Short or Long Vowel Sound?
Sort Short or Long Vowel Sound?
аутор
Разврстај у категорије
Rhyming match up
Rhyming match up
аутор
Споји
Ending sound K Week 1-5
Ending sound K Week 1-5
аутор
Телевизијски квиз
Врати аутоматски сачувано: ?