1) Koje je ovo stilsko izražajno sredstvo? "Ovo nebo je plavo kao more."   a) onomatopeja b) usporedba c) epitet d) personifikacija 2) Koja su obilježja lirike? a) ritmičnost, slikovitost b) lirika nema obilježja c) osjećajnost, ritmičnost, slikovitost, sažetost 3) Zamjenice su ... a) promjenjiva vrsta riječi b) nepromjenjiva vrsta riječi 4) Posvojne zamjenice su riječi koje zamjenjuju posvojne pridjeve. a) točno b) netočno 5) Nabroji 2 književna roda. a) usporedba b) drama c) pjesme d) lirika 6) Dopuni tvrdnju. Motiv je... a) poticaj umjetniku da stvori djelo b) neki predmet ili pojam o kojem djelo govori 7) Napiši tvrdnju točno. trg bana josipa jelačića a) trg Bana Josipa Jelačića b) Trg bana josipa Jelačića c) Trg bana Josipa Jelačića d) trg bana josipa jelačića 8) Osobne zamjenice u genitivu, dativu i akuzativu imaju 3 oblika. a) točno b) netočno 9) Koji je ovo padež? Oj! Ej! a) instrumental b) vokativ c) genitiv d) nominativ

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?