1) K_ JAK a) I b) Í c) Y d) Ý 2) H_DINA a) I b) Í c) Y d) Ý 3) D_NOSAURUS a) I b) Í c) Y d) Ý 4) K_NO a) I b) Í c) Y d) Ý 5) D_KTÁT a) I b) Í c) Y d) Ý 6) H_KAŤ a) I b) Í c) Y d) Ý 7) OH_BAŤ a) I b) Í c) Y d) Ý 8) T_ČINKY a) I b) Í c) Y d) Ý 9) D_PLOM a) I b) Í c) Y d) Ý 10) H_Ľ a) I b) Í c) Y d) Ý 11) H_MNA a) I b) Í c) Y d) Ý 12) G_TARA a) I b) Í c) Y d) Ý 13) MOT_Ľ a) I b) Í c) Y d) Ý 14) T_ŽDEŇ a) I b) Í c) Y d) Ý 15) MART_N a) I b) Í c) Y d) Ý 16) K_TICA a) I b) Í c) Y d) Ý 17) PUD_NG a) I b) Í c) Y d) Ý 18) H_ JÓ a) I b) Í c) Y d) Ý 19) BURG_ŇA a) I b) Í c) Y d) Ý 20) G_MNÁZIUM a) I b) Í c) Y d) Ý 21) KROKOD_L a) I b) Í c) Y d) Ý 22) D_M a) I b) Í c) Y d) Ý 23) T_KADLO a) I b) Í c) Y d) Ý 24) CH_BA a) I b) Í c) Y d) Ý 25) K_VI a) I b) Í c) Y d) Ý 26) VAN_LKA a) I b) Í c) Y d) Ý 27) N_LONKY a) I b) Í c) Y d) Ý 28) CH_CHOT a) I b) Í c) Y d) Ý 29) MIK_NA a) I b) Í c) Y d) Ý 30) MON_TOR a) I b) Í c) Y d) Ý 31) JASK_ŇA a) I b) Í c) Y d) Ý 32) CH_ŽNÁ a) I b) Í c) Y d) Ý 33) K_VAŤ a) I b) Í c) Y d) Ý 34) CH_RURG a) I b) Í c) Y d) Ý 35) D_KOBRAZ a) I b) Í c) Y d) Ý 36) ANG_NA a) I b) Í c) Y d) Ý 37) T_GER a) I b) Í c) Y d) Ý 38) D_CHAŤ a) I b) Í c) Y d) Ý 39) G_PS a) I b) Í c) Y d) Ý 40) MATEMAT_KA a) I b) Í c) Y d) Ý

SJL2 - TVRDÉ SPOLUHLÁSKY - Precvičujeme pravopis

Тема

Поставке

Табела

Отвори кутију је отворени шаблон. Он не генерише резултате за табелу рангирања.

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?