doplním -i/-í: duhov__ pstruzi, bíl__ králíci, vrabci štěbetal__, koupali se v Lab__, doplním y/ý: lidový zv__k, loďky se kolébal__, v Jiráskov__ch pověstech, procházka se ps__, doplním -a/-á: auta stál__ na přejezdu, skupina pozoroval__ dění, štěňata si hrál__ s koťaty, děvčata pletl__ věnce, doplním -ě-: zm__ř si to, díval se nesm__le, oslovili m__, um__l to opravit, doplním -ně-: příběh o m___, zapom___l úkol, nepravdivá dom___nka, ohrom__ se bavil, doplním s: __běr papíru, __hnilé jablko, paní učitelka to __líbila, __mluvili se na schůzce, doplním z: __hlédnout představení, motýli potetovali __ květu na květ, zítra se __kouší zpěv, vir __působuje nemoc,

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?