Осмислите боља предавања брже
1) Kako delimo materijale? a) prirodne i biljne b) prirodne i veštačke c) veštačke i biljne 2) Prirodni materijali su... a) drvo,kamen,plastika b) kaučuk,drvo,kamen c) koža,plastika,drvo 3) Veštački materijali su... a) plastika i vuna b) plastika i guma c) koža i kamen 4) Svila i koža su materijali... a) biljnog porekla b) životinjskog porekla 5) Kaučuk i pamuk su dobijeni od... a) biljaka b) životinja c) to su veštački materijali 6) Označi elastični materijal a) staklo b) papir c) gumica d) drvena olovka 7) Označi tačan odgovor. a) Proizvodi ljudskog rada su predmeti koje je čovek napravio koristeći različite materijale. b) Proizvodi ljudskog rada su predmeti koje je čovek napravio koristeći samo veštačke materijale 8) Označi sliku na kojoj se ne nalaze proizvod ljudskog rada. a) b) c) d) 9) Označi tvrdnju koja je tačna. a) Od korišćenih predmeta možemo da napravimo nove predmete. b) Od plastičnih čaša možemo da napravimo loptu. c) Od plastike možemo da napravimo šerpu. 10) Označi materijal od kog se mogu napraviti čizme. a) koža b) plastika c) drvo 11) Označi tačnu tvrdnju. a) Elastični materijali su materijali koji se posle savijanja i istezanja vraćaju u prvobitan oblik. b) Elastični materijali su materijali koji se posle savianja i istezanja ne vraćaju u prvobitan oblik.

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности