Осмислите боља предавања брже
PRESENT SIMPLE : ALWAYS , SOMETIMES, USUALLY, NEVER , EVERYDAY, IN THE MORNING/EVENING/AFTERNOON, RARELY, OFTEN, PRESENT CONTINUOUS: TODAY , AT THE MOMENT , NOW, LOOK, RIGHT NOW,

Present Simple and Continuous

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности