1) K_ JAK a) I b) Í c) Y d) Ý 2) Š_ŠKA a) I b) Í c) Y d) Ý 3) Č_TANKA a) I b) Í c) Y d) Ý 4) K_NO a) I b) Í c) Y d) Ý 5) D_ŇA a) I b) Í c) Y d) Ý 6) H_KAŤ a) I b) Í c) Y d) Ý 7) H_BAŤ a) I b) Í c) Y d) Ý 8) T_Č a) I b) Í c) Y d) Ý 9) L_TKO a) I b) Í c) Y d) Ý 10) Š_MPANZ a) I b) Í c) Y d) Ý 11) L_SINA a) I b) Í c) Y d) Ý 12) G_TARA a) I b) Í c) Y d) Ý 13) MOT_Ľ a) I b) Í c) Y d) Ý 14) JEŽ_BABA a) I b) Í c) Y d) Ý 15) C_TRÓN a) I b) Í c) Y d) Ý 16) Č_NELY a) I b) Í c) Y d) Ý 17) PUD_NG a) I b) Í c) Y d) Ý 18) H_ DINA a) I b) Í c) Y d) Ý 19) Š_LTOVKA a) I b) Í c) Y d) Ý 20) G_MNÁZIUM a) I b) Í c) Y d) Ý 21) C_KÁDA a) I b) Í c) Y d) Ý 22) Ž_LETKA a) I b) Í c) Y d) Ý 23) C_BUĽA a) I b) Í c) Y d) Ý 24) CH_BANIE a) I b) Í c) Y d) Ý 25) DŽ_NSY a) I b) Í c) Y d) Ý 26) POČ_TAČ a) I b) Í c) Y d) Ý 27) N_LONKY a) I b) Í c) Y d) Ý 28) Š_BAČKA a) I b) Í c) Y d) Ý 29) VZL_K a) I b) Í c) Y d) Ý 30) Ž_HĽAVA a) I b) Í c) Y d) Ý 31) JASK_ŇA a) I b) Í c) Y d) Ý 32) DŽ_P a) I b) Í c) Y d) Ý 33) K_VAŤ a) I b) Í c) Y d) Ý 34) ZOŠ_T a) I b) Í c) Y d) Ý 35) C_RKUSANT a) I b) Í c) Y d) Ý 36) ANG_NA a) I b) Í c) Y d) Ý 37) KOŽUŠ_NA a) I b) Í c) Y d) Ý 38) BL_SKANIE a) I b) Í c) Y d) Ý 39) LYŽ_CA a) I b) Í c) Y d) Ý 40) CUDZ_NEC a) I b) Í c) Y d) Ý

SJL2 - SPOLUHLÁSKY - Precvičujeme pravopis 2

Тема

Поставке

Табела

Отвори кутију је отворени шаблон. Он не генерише резултате за табелу рангирања.

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?