трчати - трча-, јести - јед-, спојити - споји-, спајати - спаја-, сести - сед-, седети - седе-, пасти - пад-, ући - уђ-, улазити - улази-, падати - пада-, стићи - стиг-, стизати - стиза-,

Глаголи - инфинитивна основа

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?