1) Zm-je a slep-š se plazil-. a) y, í, y b) i, ý, i c) ý, ý, y d) i, ý, y 2) Zapom-l na m- . a) ě, ně b) ně, ně c) ě, ě d) ně, ě 3) -hromážděte se u -tyčené vlajky. a) s-, vz- b) z-, s- c) s-, z- d) vz-, s- 4) Ob-dnal si ob-d v restauraci u kruhového ob-zdu. a) ě, ě, ě b) je, ě, ě c) je, ě, je d) je, je, je 5) B-la půlnoc, hodiny na věži odb-jely. a) y, í b) y, ý c) i, ý d) i, í 6) Orl- a sokol- často loví holub-. a) i, y, y b) i, i, y c) y, y, i d) i, i, i 7) Sedni si vedle m- a tvař se rozum-. a) ně, ně b) ně, ě c) ě, ně d) ě, ě 8) Brz-čko m-tina zaroste. a) i, ý b) i, í c) y, ý 9) Setkal- se u opravny obuv-. a) i, y b) i, i c) y, i d) y, y 10) Bydlel v -stí -ad _abem. a) ú, n, L b) Ú, N, L c) Ú, n, L 11) Drahokam- svítil- do tm-. a) y, i, y b) y, i, i c) i, i, y d) y, y, y 12) Foglarov- knihy se mu líb-. a) y, í b) i, í c) i, ý d) y, ý 13) Zv-kni si na m-tí zubů. a) y, i b) y, y c) i, y d) i, i 14) -užovala ho nemilá -práva. a) s, s b) z, z c) s, z d) z, s 15) Učinil v-decký ob-v. a) ě, je b) ě, ě c) je, ě d) je, je 16) Slyšel dě-ký smích. a) c b) ts c) ds d) s 17) Přišel s nov-m- nápady. a) í, i b) í, y c) ý, y d) ý, i 18) V Krkonoších je město -pindlerův -lýn. a) Š, M b) Š, m c) š, M 19) Dědovi mrazem -červenaly tváře. a) s- b) vz- c) z- 20) Navštívili jsme -árodní -ivadlo. a) n, d b) N, D c) N, d 21) Spatřil na větvi v-sicího netop-ra. a) i, ý b) y, ý c) i, í 22) Rychl- běžci vyhrál-. a) ý, i b) í, i c) í, y

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?