1) S kim je živio momak? a) S starom bakom. b) S starom majkom. c) S starijim bratom. d) S starim ocem i majkom. 2) Što je zmijsko ostalo u djevojci? a) rep b) koža c) jezik d) otrov 3) Gdje je momak našao svoju ženu? a) U selu. b) Na izletu. c) U šumi. 4) Pošto je snaha poslala staricu na vrh litice? a) po snijeg da se umije. b) po snijeg da da skuha ručak. c) po snijeg da se okupa. 5) Pošto je snaha poslala staricu na zamrznuto jezero ? a) po šarana za ručak b) po soma za ručak c) po štuku za ručak 6) Što je baka dobila zauzvrat jer je zakrpila rukav sirotoj djevojci? a) 1 zlatnik b) triješće za potpalu vatre c) hranu 7) Kako se baka osjećala kad je ugledala Domaće u svojoj kuhinji? a) Činilo joj se da se pomladila. b) Mislila je da joj se priviđaju. c) Mislila je da ju snaha vara. 8) Što je Malik Tintilinić donio baki iz sunčane zemlje? a) guščja jaja b) svračja jaja c) kokošja jaja 9) Kako se zvao vođa Domaćih? a) Malik Stribor b) Malen tintilinić c) Malik Tintilinić 10) Zašto je sin otjerao majku iz kuće? a) Jer mu je rekla da otpravi ženu-guju odakle ju je doveo. b) Jer mu je to rekla žena-guja. c) Jer je želio živjeti sam sa svojom ženom. 11) Kome su Domaći odveli baku? a) Domaćinu. b) Striboru. c) Starješini. 12) Što je Stribor ponudio baki? a) Ponudio joj je da se pomladi i ostane živjeti kod njega. b) Ponudio joj je da se pomladi i novu kuću u selu. c) Ponudio joj je da se pomladi i ostane živjeti u svom rodnom selu. 13) Zašto su prestale čari u šumi Striborovoj? a) Zato jer je baka bila vještica pa je otklonila čarolije. b) Zato jer je baki bila draža njena nevolja nego sva sreća ovog svijeta. c) Zato jer je baki bila draža njena sreća nego nevolja . 14) Kime se oženio momak poslije? a) Oženio se ubogim i milim djevojčetom. b) Nije se oženio. c) Ponovo se oženio gujom. 15) Prepoznaj lik - Rukavci joj bijeli i vezeni kao krila leptirova, a sitne nožice kao u banice. a) snaha guja b) ubogo djevojče c) baka 16) Prepoznaj lik - ... neki dobričina, plašljivac i stidljiv momčić... a) Malik Tintilinić b) Stribor c) momak 17) Prepoznaj lik - ...na njemu samo izderana rubina, a rame pomodrilo od studeni jer joj se rukav iskinuo. a) baka b) snaha guja c) ubogo djevojče 18) Prepoznaj lik - Na njima kožusi , kapice i opančići crveni kao plamenovi, kosa i brada sivi kao pepeo, a oči žarke kao živi ugljen. a) Domaći b) Stribor c) Šumski duhovi 19) Kako bajka završava? a) Sretno. b) Nesretno.

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?