Осмислите боља предавања брже
1) 20 : 2 a) 10 b) 5 c) 18 2) 25 : 5 a) 20 b) 10 c) 5 3) 4 : 2 a) 3 b) 2 c) 4 4) 35 : 5 a) 7 b) 8 c) 9 5) 60 : 10 a) 6 b) 10 c) 20 6) 20 : 5 a) 6 b) 2 c) 4 7) 16 : 2 a) 8 b) 4 c) 6 8) 100 : 10 a) 5 b) 100 c) 10 9) 40 : 5 a) 8 b) 10 c) 7 10) 12 : 2 a) 2 b) 4 c) 6 11) 45 : 5 a) 6 b) 9 c) 8 12) 50 : 5 a) 10 b) 5 c) 7 13) 18 : 2 a) 7 b) 5 c) 9 14) 70 : 10 a) 10 b) 7 c) 70 15) 14 : 2 a) 7 b) 6 c) 5 16) 10 : 2 a) 3 b) 4 c) 5

У ПРАШУМИ - Дељење бројевима 2, 5 и 10

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности