Осмислите боља предавања брже
True: НОСИНА, ЗГРАДУРИНА, БАБЕТИНА, ГЛАВУЏА, ПТИЧУРИНА, СВЕТИНА, ПЛАНИНЧИНА, БРЕЖИНА, МАНГУПЧИНА, МАГАРЧИНА, False: КЊИЖИЦА, КОЛАЧИЋ, ШЕРПИЦА, ШПОРЕТИЋ, ВИЉУШЧИЦА, ДЕТЕНЦЕ, ЗЕКА, ОБЛАЧАК, МАЈКИЦА, КУЦА,

Пронађи аугментативе и пејоративе

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности