Stanište je - Ograničeni prostor gde žive organizmi, Populacija je - Grupa jedinki koje pripadaju istoj vrsti, žive na istom staništu međusobno se razmnožavaju, Ekosistem - Jedinstvo između živih bića i prostora u kome oni žive., Ekološka niša - Deo prostora i deo resursa koje jedna vrsta koristi u staništu, Životna forma - Skup svih prilagođenosti jednog živog bića, Adaptacije - Osobine koje omogućavaju da organizam preživi, Egzotermni organizmi - Organizmi koji nemaju stalnu temperaturu tela, Endotermni organizmi - Organizmi koji imaju stalnu temperaturu tela, Trofički odnosi - Odnosi ishrane, Lanci ishrane - Opisuju kako se različiti organizmi hrane jedni drugima, Mreže ishrane - Isprepletani lanci ishrane, Trofička piramida - Grafički prikaz trofičkih odnosa u ekosistemu, Abiotički faktori - Uticaji nežive prirode na živa bića, Biotički faktori - Uticaju koji živa bića vrše jedna na druge i na neživu prirodu., Antropogeni faktor - Uticaj čoveka na prirodu,

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?