1) Koliko narječja ima hrvatski jezik? a) 3 b) 2 c) 4 2) Kako se zove pokret za borbu i očuvanje hrvatskog jezika? a) Naš pokret b) Hrvatski narodni preporod c) Pokret Hrvata 3) Kako se zove najistaknutiji član pokreta? a) Ljudevit Gaj b) knez Trpimir c) kralj Tomislav 4) Koji časopis pokreće Ljudevit Gaj? a) Zvijezda b) Ilirci c) Danica 5) Hrvatski sabor proglašava hrvatski jezik službenim a) 1947. godine b) 1847. godine c) 1837. godine 6) Ljudevit Gaj sastavio je drugi hrvatski pravopis? a) Da b) Ne 7) Koji je službeni jezik bio do uvođenja hrvatskog jezika kao službenog? a) mađarski b) njemački c) latinski d) talijanski 8) Kojim narječjem se govori u tvom zavičaju? a) kajkavskim b) štokavskim c) čakavskim 9) Tko se zauzimao za neovisnu hrvatsku? (3 odgovora) a) Josip Jelačić b) Ivan Mažuranić c) Nikola Zrinski d) Ante Starčević e) Ferdinand Habsburški

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?