СВРШЕНИ ГЛАГОЛИ: ОБРАДОВАТИ СЕ, ПРЕБОЛЕТИ, УКЉУЧИТИ, ПОСТИЋИ, ПОПИТИ, УГРИСТИ, СЕСТИ, ПАСТИ, УМЕСИТИ, ДОВУЋИ, ПРИЋИ, ЗАВОЛЕТИ, НЕСВРШЕНИ ГЛАГОЛИ: ДОСАЂИВАТИ СЕ, ДРЕМАТИ, КРАСТИ, ЗАТВАРАТИ, ЛУПКАТИ, ПУЦКЕТАТИ, ТРЕПТАТИ, СМЕЈАТИ СЕ, ИЋИ, МОЋИ, СЕЋИ, РАДОВАТИ СЕ,

Забава за петаке - глаголски вид

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?