прапостојбина - Место где су Словени живели пре Сеобе, прасловенски језик - Језик којим су Словени говорили у прапостојбини, Михајло - Византијски цар који је послао учитеље међу Словене, Растислав - Кнез Моравске који је тражио учитеље из Византије, Константин (Ћирило) и Методије - Браћа из Солуна која долазе међу Словене, глагољица - Прво словенско писмо које су браћа створила, старословенски језик - Први заједнички књижевни језик свих Словена, који су створили Ћирило и Методије, ћирилицу - Климент и Наум су створили друго словенско писмо, крајем 9. почетком 10. века - Ћирилица је настала (када ) , српскословенски језик - Мешавина старословенског језика са народним говором назива се, Свети Сава и Стефан Првовенчани - Српскословенским језиком писали су (ко), рускословенски језик - Руски учитељи у 18. веку доносе међу Србе, славеносрпски језик - Мешавина рускословенског и народног језика назива се, дух просветитељства - Доситеј Обрадовић је ширио у Србији, тј. образовања народа - Просветитељство је идеја просвећивања, да писци пишу народним језиком - Доситеј је био један од првих који се залагао за то, црквену ћирилицу - Сава Мркаљ је пре Вука Караџића реформисао ,

Историја српског језика

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?