НАВОДНИЦИ: навођење нечијих речи, супротан смисао , наслов књига, назив часописа, име филма, име хотела, име школе, ЗАГРАДА: дидаскалије, период у коме је неко живео, додатно објашњење у тексту, може бити и полу..., уместо редног броја,

Тема

Фонтове

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?