ПРЕЛАЗНИ ГЛАГОЛИ: КУПИТИ, ЧИТАТИ, ПРЕЛЕТЕТИ , НАГРАДИТИ, НАУЧИТИ, РАЗУМЕТИ, УКЉУЧИТИ, ВОЛЕТИ, СЛУШАТИ, ЧУВАТИ, НЕПРЕЛАЗНИ ГЛАГОЛИ: МИСЛИТИ, ТРЧАТИ, РАЗМИШЉАТИ, ЛЕТЕТИ, ДОЋИ, ИЋИ , ЛИЧИТИ, ПЛИВАТИ, СПАВАТИ, УСКОЧИТИ , ПОВРАТНИ ГЛАГОЛИ: КУПАТИ СЕ, ЗАЛЕТЕТИ СЕ, НАГРАДИТИ СЕ, ЗАМИСЛИТИ СЕ, УКЉУЧИТИ СЕ, РАЗУМЕТИ СЕ, СМЕЈАТИ СЕ, ВОЛЕТИ СЕ, ВЕСЕЛИТИ СЕ, ЧУВАТИ СЕ,

Глаголски род

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?