ПРИДЕВИ: бронзани, овдашњи, леви, високи, Анђелин, шумадијски, вредан, месечни, предњи, глинени, ИМЕНИЦЕ: сто, глина, Ана, со, радост, ситница, пруће, џак, река, играње,

Придеви и именице

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?