1) ВРЕМЕНСКА a) Реци ми ко ће доћи. b) Мада је била стрпљива, није их сачекала. c) Идем у продавницу да купим хлеб. d) Пошто то рече, оде. 2) ЗАВИСНОУПИТНА ИЗРИЧНА a) Мада је била стрпљива, није их сачекала. b) Корачао је лагано као да није журио. c) Реци ми ко ће доћи. d) Он се толико уморио да је отишао да спава. 3) ОДНОСНА a) Корачао је лагано као да није журио. b) Ко пита, не скита c) Идем у продавницу да купим хлеб. d) Он се толико уморио да је отишао да спава. 4) ПОСЛЕДИЧНА a) Он се толико уморио да је отишао да спава. b) Љут је пошто му се нисте јавили. c) Ко пита, не скита d) Мислио сам да ћеш сачувати тајну. 5) НАМЕРНА a) Идем у продавницу да купим хлеб. b) Ко пита, не скита c) Чекаћу те тамо где смо се договорили. d) Он се толико уморио да је отишао да спава. 6) ДОПУСНА a) Корачао је лагано као да није журио. b) Пошто то рече, оде. c) Мада је била стрпљива, није их сачекала. d) Реци ми ко ће доћи. 7) УЗРОЧНА a) Љут је пошто му се нисте јавили. b) Мада је била стрпљива, није их сачекала. c) Ко пита, не скита d) Реци ми ко ће доћи. 8) ПОРЕДБЕНА a) Реци ми ко ће доћи. b) Корачао је лагано као да није журио. c) Ко пита, не скита d) Пошто то рече, оде. 9) МЕСНА a) Мислио сам да ћеш сачувати тајну. b) Чекаћу те тамо где смо се договорили. c) Реци ми ко ће доћи. d) Ко пита, не скита 10) ИЗРИЧНА a) Мада је била стрпљива, није их сачекала. b) Мислио сам да ћеш сачувати тајну. c) Чекаћу те тамо где смо се договорили. d) Он се толико уморио да је отишао да спава.

Зависне реченице квиз

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?