1) Što je enciklopedija? a) Pisano djelo u kojem se govori o pravilima pisanja b) Pisano djelo u kojem se abecednim redom obrađuju činjenice   c) Pisano djelo u kojem se prica o politici d) Pisano djelo u kojem se prica o rečeničnim znakovima e) Pisano djelo u kojem se govori o pricama i pjesmama f) Nesto drugo 2) Koje godine je prvi riječnik napravljen? a) 1732 b) 1754 c) 1742 d) 1740 e) 1747 f) 1738 3) Koji od ovih pojmova pripada natuknicama?(2 točna odgovora) a) Glasovi b) Veliko i malo slovo c) Kratice d) Točni podatci e) Točka,upitnik i uskličnik f) Ustaljeni izrazi 4) Što sve ubrajamo u jezične priručnike?(3 točna odgovora) a) Enciklopedija b) Atlas c) Leksikon d) Udžbenik e) Vježbanica f) Gramatika 5) Kakvi rječnici mogu biti(2 točna odgovora) a) Trojezični b) Dvojezični c) Peterojezični d) Svojezični e) Jednojezični f) Četverojezični 6) Tko je bio autor Hrvatske enciklopedije?(3 točna odgovora)  a) Dalibor Brozović b) Josip Voltić c) Dragutin Antun Parčić d) August Kovačec e) Slaven Ravlić f) Ljudevit Lalić

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?