1) Pravilno napisan oblik prisvojnog pridjeva izvedenog od vlastite imenice Cazin jeste: a) Cazinov b) cazinski c) cazinjanski d) cazinjski 2) Riječ u kojoj je odrična riječca ''ne'' nepravilno upotrijebljena jeste: a) nečovjek b) nemoj c) nemam d) nepričaj 3) Riječ koja je nepravilno napisana u standardnom jeziku jeste: a) ne znam b) nemoj c) ne dovoljno d) ne idi 4) U navedenom nizu nepravilno je napisana riječ: a) volila b) najjeftiniji c) norveški d) nečujna 5) Neispravno napisan redni broj kao drugi dio para naveden je u primjeru: a) dvanaesti - 12. b) tri hiljade trista drugi - 3302 c) dvije hiljade dvadeseta - 2020. d) sedamdeset osmi - 78. 6) Prema pravilima standardnoga jezika ispravni oblik složenice nastale spajanjem imenica auto i put jeste a) autoput b) auto-put c) aut o put d) auto put 7) Niz riječi u kojem je svaka riječ ispravno napisana naveden je u primjeru: a) obraščić, korjenovi, vi biste željeli, Bosanska krajina b) obraščič, korijenovi, vi bi željeli, Bosanska krajina c) obrasčić, korijenovi, vi bi željeli, bosanska Krajina d) obražčić, korjeni, vi biste željeli, bosanska krajina 8) Skraćenica koja nije napisana u skladu s pravilima pisanja skraćenica u standardnom jeziku navedena je u primjeru: a) br. (broj) b) škol. (školski) c) mn. (množina) d) pr. (primjer) 9) Rečenica koja je napisana u skladu s pravilima pisanja velikog i malog slova navedena je u primjeru: a) U bihaćkom naselju Ozimice II nalazi se trg Zlatnih ljiljana. b) U Bihaćkom naselju Ozimice II nalazi se trg zlatnih ljiljana. c) U bihaćkom naselju Ozimice II nalazi se Trg zlatnih ljiljana. d) U Bihaćkom naselju Ozimice II nalazi se Trg Zlatnih ljiljana. 10) Pravilno napisana riječ navedena je u primjeru: a) voljela b) volela c) volila d) volijela

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?