Описни придеви: шарена, зелени, духовита, дивно, сиви, чудан, спора, ведро, плавкаст, вредан, Присвојни придеви: теткино, београдски, школска, Марков, дечји, Мајина, бабин, птичја, Јанина, сестрино,

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?