1) Mađari su željeli nametnuti Hrvatima u 19.st.: a) njemački jezik b) talijanski jezik c) mađarski jezik 2) U Hrvatskoj je u 19.st. službeni jezik bio: a) hrvatski jezik b) latinski jezik 3) Prvi pravopis koji je nastao u 19.st. pisan je na: a) kajkavskom narječju b) čakavskom narječju c) štokavskom narječju 4) Prvi pravopis na štokavskom narječju sastavio je: a) Ivan Mažuranić b) Josip Jelačić c) Ljudevit Gaj 5) Hrvatski narodni preporod težio je: a) stvaranju jedinstvenog hrvatskog pravopisa b) razvijanju književnog jezika c) stvaranjem granica između susjednih država 6) U Hrvatskoj je hrvatski jezik postao službeni jezik tek: a) 1847.god. b) 1857.god. c) 1867.god. 7) 1847. godina spada u: a) 17.stoljeće b) 18.stoljeće c) 19.stoljeće

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?