1) Означи придеве a) екипа b) Јокићева c) победничка d) навијају e) најпознатија f) терен 2) Придеви означавају a) имена b) какво је нешто c) радњу d) чије је нешто 3) Придеви могу бити a) властити b) описни c) редни d) присвојни 4) Присвоји придеви се добијају на питање a) чије је? b) ко? c) шта? 5) Присвојни придеви који имају наставке -ски, -чки, -шки ( а нису властита имена) пишу се  a) малим словом b) великим словом 6) Шетао сам београдским улицама. a) тачно написана реченица b) нетачно написана реченица 7) Посматрао сам Нишке паркове. a) тачно написана реченица b) нетачно написана реченица 8) На црти треба да пише a) крагујевачким b) Крагујевачким 9) Свиђа ми се мајина хаљина. a) тачно написана реченица b) нетачно написана реченица 10) Ово је Филипова свеска. a) тачно написана реченица b) нетачно написана реченица 11) Колико је придева у датој реченици? a) два b) три c) четири 12) Род придева може бити a) мушки b) једнина c) женски d) средњи e) множина 13) Број придева може бити a) мушки b) једнина c) женски d) средњи e) множина 14) Придеви се по роду и броју слажу a) са именицом уз коју стоје b) са глаголом уз који стоје 15) Означи придев мушког рода a) добра (прича) b) бучан (град) c) широко (село) 16) Означи придев женског рода a) зелена (поља) b) високи (талас) c) висока (планина) 17) Означи придев средњег рода a) удаљено (село) b) цветна (ливада) c) умилни (цвркут) 18) Означи придеве који су у једнини a) мала (дворишта) b) уморан (радник) c) бели (цветови) d) плави (балон) 19) Означи придеве који су у множини a) висока (зграда) b) храбра (срца) c) слаби (сигнали) d) радосно (дете) 20) Супротно од храпав a) тврд b) гладак c) широк 21) Супротно од бистар a) брз b) груб c) мутан 22) Од ког глагола је направљен придев лепљив a) летети b) лепити c) ломити 23) Жуто благо у белој кући, ни прозора, ни врата, не можеш ући. a) пуж b) жуманце c) сунце 24) По леђима црне, по трбуху беле, у пролеће дођу, у јесен се селе. a) роде b) свраке c) ласте

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?