роб - ропство - једначење сугласника по звучности, друг - друже! - палатализација, орах - ораси - сибиларизација, љут - љући - јотовање, ланац - ланца - непостојано а, делилац - делиоца - прелазак л у о, мастан - масна - губљење сугласника,

Гласовне промене

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?