1) Коју је титулу Лазар имао у поезији? a) краљ b) кнез c) гроф d) цар 2) Како се зове преживели јунак из песме " Косовка Дјевојка"? a) Топлица Милан b) Милош Обилић c) Павле Орловић d) Косанчић Иван 3) Колико има браће Југовића? a) 9 b) 3 c) 6 d) 7 4) Ко доноси вести Милици? a) слуга Голубан b) слуга Петар c) слуга Милутин d) слуга Милорад 5) Чију личну драму опева песма " Цар Лазар и царица Милица"? a) мајке Југовића b) царице Милице c) Јевросиме d) Косовке девојке 6) Епски десетерац је стих од колико слогова? a) 3 b) 12 c) 8 d) 10 7) Колико су соколова, коња и љутих лава имали Југовићи? a) 5 b) 9 c) 12 d) 7 8) Како се зове Дамјанов коњ? a) Шарац b) Дорат c) Риђан d) Зеленко 9) Чију руку су гаврани донели мајци Југовића? a) Дамјанову b) Војинову c) Николину d) Момчилову 10) Коју стилску фигуру опажаш у стиховима: "...завриштало девет добри коња, залајало девет љути лава, закликатало девет соколова;"? a) метафора b) ономатопеја c) контраст d) персонификација 11) Мајка Југовића је на крају песме.. a) заспала b) умрла од туге c) отишла од куће d) вратила се на поље Косово 12) Кога Косовка девојка тражи по разбоју? a) оца b) брата c) кума, девера и вереника d) цара 13) " Ал говоре два врана гаврана.."Када гаврани говоре то је стилско изражајно средство? a) ономатопеја b) метафора c) хипербола d) персонификација 14) Мајка Југовића је молила Бога да јој да.. a) очи соколове и бијела крила лабудова b) очи орлове и бијела крила лабудова c) очи вране и бијела крила лабудова d) очи сове и бијела крила лабудова 15) Изабери значење стихова: " Да се јадна за зелен бор ватим и он би се зелен осушио" a) На Косову није било дрвећа јер је то поље b) Изгубила је вољене на Косову, па себе сматра баксузном c) Изабрала је погрешно дрво d) Дрвеће је не воли

Народне епске песме косовског тематског круга

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?