1) ije / je a) lijep b) ljep c) lijepši d) ljepši e) najlijepši f) najljepši 2) ije / je a) ocijena b) ocjena 3) ije / je a) vrijeme b) vrjeme 4) ije / je a) dijete b) djete c) dijeteta d) djeteta 5) ije / je a) dijeca b) djeca 6) ije / je a) svijet b) svjet c) svijetovi d) svjetovi 7) ije / je a) cvijet b) cvjet c) cvijetovi d) cvjetovi 8) ije / je a) odijelo b) odjelo 9) ije / je a) htijela b) htjela 10) ije / je / i a) htijeo b) htjeo c) htio 11) ije / je a) promijeniti, promijenim... b) promjeniti, promjenim 12) ije / je a) primijetiti, primijetim... b) primjetiti, primjetim... 13) ije / je a) uvijek b) uvjek 14) ije / je a) poslije b) poslje 15) ije / je a) književno dijelo b) književno djelo 16) ije / je a) u drugom dijelu knjige b) u drugom djelu knjige 17) ije / je / i a) odnijeti b) odnjeti c) odnijela d) odnjela e) odnjeo f) odnio 18) ije / je / e / i a) donijeti b) donjeti c) donijela d) donjela e) donjeo f) donio 19) ije / je / e / i a) prenijeti b) prenjeti c) prenijela d) prenjela e) prenjeo f) prenio 20) ije / je / i a) živijeti b) živjeti c) živiti 21) ije / je / i a) letijeti b) letjeti c) letiti 22) ije / je / i a) poludijeti b) poludjeti c) poluditi 23) ije / je / i a) grmijeti b) grmjeti c) grmiti 24) ije / je / i a) volijeti b) voljeti c) voliti 25) ije / je / i a) zamolijeti b) zamoljeti c) zamoliti 26) ije / je a) riječ b) rječ c) riječnik 27) ije / je a) vijetar b) vjetar c) vijetrovito d) vjetrovito 28) ije / je / i a) uspijeti b) uspjeti c) uspijela d) uspjela e) uspjeo f) uspio 29) ije / je a) dijevojčica b) djevojčica 30) ije / je a) rijeka b) rjeka 31) ije / je a) mijesto b) mjesto 32) ije / je a) pijesma, pijevati... b) pjesma, pjevati 33) ije / je a) dijeliti, podijeliti... b) djeliti, podjeliti... 34) ije / je a) slijedeći (kupac) b) sljedeći (kupac) 35) ije / je a) riješiti b) rješiti c) riješenje d) rješenje e) riješen f) rješen 36) ije / je a) pobijediti b) pobjediti c) pobijeda d) pobjeda 37) ije / je a) promijeniti b) promjeniti c) promijena d) promjena 38) ije / je a) mijenjati, mijenjam... b) mjenjati, mjenjam... 39) ije / je a) snijeg b) snjeg c) sniježni d) snježni 40) ije / je a) ozlijediti se b) ozljediti se c) ozlijeda d) ozljeda 41) ije / je a) cijev b) cjev c) cijevčica d) cjevčica 42) ije / je a) utijeha b) utjeha 43) ije / je a) smijeh b) smjeh c) osmijeh d) osmjeh e) smiješak f) smješak 44) ije / je a) osmijehnuti se b) osmjehnuti se 45) ije / je a) cijena b) cjena 46) ije / je a) cijeniti, cijenim... b) cjeniti, cjenim... 47) ije / je a) sviježe mlijeko b) svježe mljeko c) sviježe mljeko d) svježe mlijeko 48) ije / je / i a) vidijeti b) vidjeti c) viditi 49) ije / je a) cijeli b) cjeli 50) ije / je a) bijeg b) bjeg c) biježati d) bježati e) bjegunac f) bijegunac

Odredite točno napisane riječi s ije/je/e/i

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?