1) Све време су причали да ће летовати у Грчкој. a) условна b) допусна c) намерна d) изрична e) временска f) начинска 2) Закаснио сам у школу иако сам пошао на време. a) изрична b) узрочна c) допусна d) месна e) временска f) намерна 3) Ништа се није видело јер се спустила густа магла. a) изрична b) допусна c) временска d) последична e) узрочна f) начинска 4) Да смо имали више времена, увежбали бисмо градиво. a) намерна b) последична c) условна d) узрочна e) односна f) временска 5) Ишли смо на изложбу коју је приредио мој пријатељ. a) изрична b) односна c) допусна d) намерна e) начинска (поредбена) f) узрочна 6) Намерна реченица у инверзији крије се у реченици под словом ___ a) Кад ујутро сване, кренусмо на пут. b) Где Дунав протиче, лепо је посматрати. c) Учили смо како бисмо положили испит. d) Кренусмо на пут кад ујутро сване. e) Лепо је посматрати где Дунав протиче. f) Како бисмо положили испит, учили смо. 7) Кад ујутро сване, онда газда заповеди да све псе потуку јер су га издали.  a) намерна, изрична, узрочна b) односна, временска , узрочна c) временска, изрична, узрочна d) временска, намерна, узрочна e) временска, изрична, последична f) месна, односна, узрочна 8) Последичну реченицу ћемо добити ако реченици Толико је било хладно  додамо a) јер је падао снег b) кад смо ујутро устали c) куда смо пролазили d) мислили смо сви e) као да се налазимо на планини f) да смо обукли зимске јакне

Зависне реченице

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?