1) Вода за пиће има боју a) Тачно b) Нетачно 2) Вода за пиће нема укус a) Тачно b) Нетачно 3) Чист ваздух има мирис a) Тачно b) Нетачно 4) Биљке користе ваздух за дисање a) Тачно b) Нетачно 5) Земљишта могу бити различитих боја a) Тачно b) Нетачно 6) Биљке могу да расту и да се развијају и без сунчеве светлости и топлоте a) Тачно b) Нетачно 7) Сунце је извор светлости и топлоте a) Тачно b) Нетачно 8) Земљиште које се лако мрви и растреса под прстима је растресито a) Тачно b) Нетачно 9) Ваздух има боју a) Тачно b) Нетачно 10) Вода за пиће је без боје, али има и укус и мирис a) Тачно b) Нетачно 11) Ваздух покреће ветрењаче a) Тачно b) Нетачно 12) Различите врсте земљишта имају исту влажност a) Тачно b) Нетачно 13) Вода под утицајем топлоте, из течног стања прелази у чврсто a) Тачно b) Нетачно 14) Сунце може бити штетно a) Тачно b) Нетачно 15) Вода је неоходна само биљкама и животињама које у њој живе a) Тачно b) Нетачно 16) Ваздух помаже код сушења веша a) Тачно b) Нетачно 17) Вода за пиће је слана a) Тачно b) Нетачно 18) Вода је неопходна свим живим бићима a) Тачно b) Нетачно 19) Живот без Сунца није могућ a) Тачно b) Нетачно 20) Вода из течног стања под утицајем ниских температура прелази у гасовито стање a) Тачно b) Нетачно 21) Воде у природи има у земљишту, ваздуху и живим бићима a) Тачно b) Нетачно 22) Ваздуха има свуда око нас a) Тачно b) Нетачно 23) Вода за пиће нема мирис a) Тачно b) Нетачно 24) И зими има сунчаве енергије a) Тачно b) Нетачно 25) Под утицајем ниских темепратура, вода из течног стања прелази у чврсто стање. a) Тачно b) Нетачно

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?