Осмислите боља предавања брже
ПРСТ - На рукама их је укупно десет. , ОКО - Уз помоћ њих видимо свет око себе., УВО - Помаже нам да чујемо цвркут птица., РУКЕ - Уз помоћ њих можемо маму да загрлимо јако., НОГЕ - Служе нас верно када трчимо и скачемо.,

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности