1) Реч: МИРИС је? a) глагол b) именица c) придев d) број 2) Реч: МИРИШЕМ је? a) глагол b) именица c) придев d) број 3) Реч: МИРИСАН је? a) глагол b) именица c) придев d) број 4) Реч: ПЕВАТИ је? a) глагол b) именица c) придев d) број 5) Реч: ПЕСМА је? a) глагол b) именица c) придев d) број 6) Реч: НЕЖАН је? a) глагол b) именица c) придев d) број 7) Реч: ПРВИ је? a) основни број b) именица c) редни број d) придев 8) Реч: ДВА је? a) придев b) основни број c) редни број d) именица 9) Реч: ДУГА је? a) именица b) глагол c) придев 10) Реч: ДУВА је? a) именица b) глагол c) придев 11) Реч: ВЕТАР је? a) именица b) глагол c) придев 12) Реч: ВЕТРОВИТ је? a) именица b) глагол c) придев 13) Реч: КИША је? a) именица b) глагол c) придев 14) Реч : ПЉУШТИ је? a) придев b) глагол - радња c) глагол - стање d) глагол - збивање 15) Реч: АВАЛА је? a) редни број b) заједничка именица c) властита именица 16) Реч: ПЛАНИНА је? a) придев b) заједничка именица c) властита именица 17) Реч: ВЕЛИКА је? a) заједничка именица b) властита именица c) придев 18) Реч: ГЛУМАЦ је? a) глагол b) именица c) придев 19) Реч: ГЛУМИ је? a) глагол b) именица c) придев 20) Реч: УЧЕНИК је ? a) глагол b) властита именица c) заједничка именица d) број 21) Реч: УЧИ је? a) глагол b) властита именица c) заједничка именица d) придев

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?