Осмислите боља предавања брже
1) voici ... lune. a) la b) l'a c) l'as d) là 2) je ... vois. a) la b) l'as c) l'a d) là 3) léo ... vue a) la b) l'as c) l'a d) là 4) tu ... vue. a) la b) l'a c) l'as d) là 5) elle est ... . a) là b) la c) l'as d) l'a 6) je joue à ... wii. a) la b) l'as c) l'a d) là 7) tu est ... . a) la b) là c) l'as d) l'a 8) cet ... voiture du voisin. a) la b) l'a c) l'as d) là 9) yann ... u a) là b) la c) l'a d) l'as 10) axel est ... . a) la b) là c) l'as d) l'a

Табела

Посетите десктоп верзију нашег сајта како бисте променили теме или опције, поставили задатак или направили своју активност.

Промени шаблон

Интерактивне активности