Tekst - rečenice smisleno povezane u veću cjelinu, Rečenica - skup riječi kojim prenosimo potpunu obavijest, Riječ - skup glasova koji ima značenje, Slog - manje cjeline riječi koje se mogu samostalno izgovoriti, Glas - najmanja jezična jedinica, Slog može biti... - ...naglašen i nenaglašen, Nenaglašeni slog može biti... - ...s uzlaznim i silaznim tonom, Glasovna promjena - zamjena jednog glasa drugim, Palatalizacija - zamjena glasova, Jotacija - stapanje glasova, Subjekt je... - ...vršitelj radnje, Predikat je... - ...temeljni dio rečenice, Objekt je... - ...predmet radnje, Atribut je... - ...dodatak imenici, Apozicija i imenica se slažu u... - ...padežu, Leksikografija je... - popisivanje, opis i tumačenje riječi, Rječnik - objašnjava riječi, Enciklopedija - opisuje pojmove i stvari, Gramatika je... - pregled jezičnih znanja, Pravopis  - propisuje pravila,

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?