1) Којој великој групи народа припадају Словени? a) индоевропској групи народа b) уралској групи народа c) афро-азијској групи народа 2) Којим језиком су говорили сви Словени у прапостојбини? a) словенским b) старословенским c) прасловенским 3) Прапостојбина свих Словена се налазила на којој територији? a) између Дњепра на истоку и Одре на западу b) не зна се c) тамо где су и данас 4) Од једног заједничког прајезика издвојиле су се три групе језика, а то су:  a) источнословенска, западнословенска и севернословенска b) источнословенска, западнословенска и јужнословенска c) источнословенска, севернословенска и јужнословенска 5) Јужни Словени су населили... a) ...Балкан b) ...део око Црног мора c) ...данашњу Русију 6) Словени су пре хришћанства били пагани, а паганин је ко? a) Онај који верује у више богова, многобожац b) Онај који не верује у бога или богове c) Онај који верује у Бога 7) Када су постали хришћани и почели одлазити у цркву, кнез Растислав је желео шта? a) Да се вера наставити ширити на латинском језику. b) Да се вера настави ширити на грчком језику. c) Да се вера шири на словенском језику.  8) Кнез Растислав је од византијског цара Михаила III тражио учитеље који би превели део Библије на словенски, и дошли су....  a) Ћирило и Методије (солунска браћа) b) Вук Караџић c) Црноризац Храбар 9) Која година се узима за почетак словенске писмености? a) 863. година када долазе Ћирило и Методије b) 860. година c) 866. година 10) Назив првог словенског писма је? a) ћирилица b) глагољица c) грчки курзив 11) Назив другог словенског писма је? a) ћирилица b) глагољица c) грчки курзив 12) Српски припада којој групи језика? a) јужнословенској групи језика b) западанословенској групи језика c) источнословенској групи језика 13) Како се зове први књижевни језик свих Словена? a) старословенски b) српскословенски c) рускословенски 14) Зашто је значајна 1180. година (12. век)? a) Због "Мирослављевог јеванђеља" b) Због "Душановог законика" c) Због епа "Бој змаја с орлови" 15) Зашто је "Душанов законик" специфичан? a) Зато што је писан на непознатом језику. b) Зато што је писан на народном језику. c) Зато што није написан. 16) Који је први књижевни језик Срба? a) старословенски b) српскословенски c) рускословенски 17) Који језици припадају источнословенској групи језика? a) руски, белоруски и украјински b) чешки, пољски, словачки и лужичкосрпски c) српски, хрватски, словеначки, македонски, бугарски и старословенски 18) Који језици припадају западнословенској групи језика? a) руски, белоруски и украјински b) српски, хрватски, словеначки, македонски, бугарски и старословенски c) чешки, пољски, словачки и лужичкосрпски 19) Који језици припадају западној страни јужнословенских језика? a) српски, хрватски, словеначки b) македонски, бугарски и старословенски c) руски, белоруски и украјински 20) У ком периоду се писало старословенским језиком (јер он није био говорни језик)? a) од 9. до 12. века b) од 12. до 18. века c) у 19. веку 21) У ком периоду је у употреби српскословенски језик? a) од 9. до 12. века b) од 12. до 18. века c) у 19. веку 22) У ком веку је код нас у употреби руска редакција старословенског, тј. рускословенски језик? a) у првој половини 18. века b) на крају 18. века c) никад 23) Мешањем свих ових језика настаје славеносербски или славеносрпски, и он је у употреби... a) ...на крају 18. века. b) ...у првој половини 18. века. c) ...данас.

Историја језика

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?