1) Kako se ispravno piše? a) ni sa kim b) sa nikim c) ni sakim 2) Koja riječ je ispravno napisana? a) bombona  b) bonbona 3) Bio sam na a) žurki b) žurci 4) Skočio sam a) u vis b) uvis 5) Danas imamo a) predčas b) prečas c) pretčas 6) Kako se ispravno kaže? a) od kako b) otkako c) odkako 7) Danas sam a) bio kod zubara b) bijo kod zubara 8) Kako se ispravno piše? a) u redu b) uredu 9) Danas sam na utakmici dao a) go b) gol 10) U subotu sam cijeli dan trčao a) u krug b) ukrug 11) Na meču u subotu sam bio a) najjači b) naj jači c) najači 12) Na prošlom času smo skakali a) u dalj b) udalj 13) Ispravno se piše a) itekako b) i tekako c) i te kako 14) Da li želiš a) samnom u kino b) sa mnom u kino c) s mnom u kino 15) Udaljenost između Brčkog i Beča je a) šeststo kilometara b) šesto kilometara

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?