Napiši umanjenice sljedećih riječi :  kuća, mačka, potok. stol, Sljedeće imenice u jednini preoblikuj u množinu: cvijet, vjetar, dječak, svijet, Od navedenih imenica načini pridjeve: Luka, otac, majka, ovca, Dopuni glasovima ć ili č :   mijau_e, gu_e, trep_e, skaku_e, jau_e, ku_ni, Dopuni riječi glasovima đ ili dž : _ep, ro_ak, pi_ama, _ip, oru_e, zale_e, _ur_ica, _uro.

Izgovor i pisanje ije, je, č, ć, dž i đ

Табела

Насумични точак је отворени шаблон. Он не генерише резултате за табелу рангирања.

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?