1) 12 + 12 = a) 24 b) 22 2) 2 x 2 = a) 14 b) 4 3) 30 ÷ 10 = a) 3 b) 13 4) 99 - 33 = a) 96 b) 66 5) (4 x 11) + (21 ÷ 7) = a) 67 b) 47 6) (3 - 1 + 2) * 0 = a) 4 b) 0

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Врати аутоматски сачувано: ?