Осмислите боља предавања брже
innovative - old, old-fashioned, unique - common, ordinary, inventive - dull, original - last, latest, unexpected - deliberate, designed, planned,

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Сличне активности из Заједница

Промени шаблон

Интерактивне активности