1) princ, zmaj, stvarni i nestvarni likovi, sretan završetak a) BAJKA b) BASNA c) PJESMA d) PRIPOVIJETKA 2) kitica, rima, pjesnička slika, ritam a) BAJKA b) BASNA c) PJESMA d) PRIPOVIJETKA 3) kratka priča, životinje imaju osobine ljudi, pouka a) DJEČJI ROMAN b) BAJKA c) BASNA d) PRIPOVIJETKA 4) stvarni likovi, stvarni događaji, kraća književna vrsta a) DJEČJI ROMAN b) BAJKA c) BASNA d) PRIPOVIJETKA 5) opširnije književno djelo, veći broj događaja i likova a) DJEČJI ROMAN b) BAJKA c) IGROKAZ d) PRIPOVIJETKA 6) Vlak u snijegu (Mato Lovrak) a) PJESMA b) DJEČJI ROMAN c) BAJKA d) BASNA 7) Gavran i lisica (Ezop) a) BAJKA b) BASNA c) DJEČJI ROMAN d) PRIPOVIJETKA 8) Pozdrav šumi (Dragutin Tadijanović) a) BAJKA b) BASNA c) DJEČJI ROMAN d) PJESMA 9) izvodi se na pozornici, postoje uloge a) IGROKAZ b) BASNA c) PRIPOVIJETKA d) PJESMA 10) Braća Grimm su pisali... a) PJESME b) BAJKE c) DJEČJE ROMANE d) IGROKAZE

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?