Осмислите боља предавања брже
1) Riječ TREĆI je a) Imenica b) Glagol c) Pridjev d) Broj e) Zamjenica 2) OKRUGLA a) Imenica b) Glagol c) Pridjev d) Broj e) Zamjenica 3) ROZA a) Pridjev b) Imenica c) Glagol d) Zamjenica e) Broj 4) MEDO a) Zamjenica b) Broj c) Imenica d) Pridjev e) Glagol 5) LJUBAV a) Zamjenica b) Broj c) Imenica d) Glagol e) Pridjev 6) METALNI a) Imenica b) Pridjev c) Broj d) Glagol e) Zamjenica 7) ZELENI a) Pridjev b) Zamjenica c) Broj d) Imenica e) Glagol 8) SEDAM a) Zamjenica b) Glagol c) Pridjev d) Imenica e) Brojev 9) TRČI a) Pridjev b) Broj c) Zamjenica d) Imenica e) Glagol 10) SPAVA a) Pridjev b) Broj c) Zamjenica d) Glagol e) Imenica 11) ELMA a) Imenica b) Pridjev c) Glagol d) Broj e) Zamjenica 12) DRVO a) Zamjenica b) Broj c) Glagol d) Pridjev e) Imenica 13) DESET a) Glagol b) Imenica c) Zamjenica d) Broj e) Pridjev 14) JEDANAESTI a) Imenica b) Glagol c) Zamjenica d) Broj e) Pridjev 15) OBLAK a) Broj b) Pridjev c) Zamjenica d) Glagol e) Imenica 16) GRMLJAVINA a) Glagol b) Pridjev c) Imenica d) Broj e) Zamjenica 17) PADA a) Imenica b) Broj c) Pridjev d) Glagol e) Zamjenica 18) OPADA a) Imenica b) Broj c) Zamjenica d) Pridjev e) Glagol 19) ROSA a) Broj b) Zamjenica c) Imenica d) Glagol e) Pridjev 20) PLAVI a) Broj b) Imenica c) Pridjev d) Glagol e) Zamjenica 21) MAMIN a) Pridjev b) Glagol c) Broj d) Imenica e) Zamjenica 22) SESTRIN a) Imenica b) Glagol c) Zamjenica d) Broj e) Pridjev 23) ON a) Imenica b) Pridjev c) Zamjenica d) Glagol e) Broj 24) NJIHOVA a) Pridjev b) Imenica c) Zamjenica d) Glagol e) Broj 25) SELMINA a) Imenica b) Broj c) Zamjenica d) Glagol e) Pridjev 26) ŽUTI a) Pridjev b) Glagol c) Broj d) Zamjenica e) Imenica 27) PLASTIČNI a) Broj b) Glagol c) Zamjenica d) Pridjev e) Imenica 28) MOJ a) Pridjev b) Imenica c) Glagol d) Broj e) Zamjenica 29) EDINOV a) Pridjev b) Imenica c) Broj d) Glagol e) Zamjenica 30) MAGLA a) Imenica b) Broj c) Pridjev d) Glagol e) Zamjenica
аутор

Табела

Сличне активности из Заједница

Посетите десктоп верзију нашег сајта како бисте променили теме или опције, поставили задатак или направили своју активност.

Промени шаблон

Интерактивне активности