1) Зависне реченице могу стајати самостално a) Тачно b) Нетачно 2) Зависне реченице немају предикат a) Нетачно b) Тачно 3) У реченици : Гвожђе се кује док је вруће, зависни део је исказан a) Изричном реченицом b) Временском реченицом c) Месном реченицом d) Намерном реченицом 4) У реченици: Где мачке нема , мишеви коло воде, зависни део је исказан a) Изричном реченицом b) Временском реченицом c) Месном реченицом d) Намерном реченицом 5) У реченици: Ако будемо очекивали срећу, доћи ће, зависна реченица је a) Поредбена реченица b) Условна реченица c) Временска реченица d) Изрична реченица 6) У реченици : Сели смо у парк да се одморимо, зависна реченица је a) Поредбена реченица b) Изрична реченица c) Временска реченица d) Намерна реченица 7) У реченици: Милош је осећао да Иван говори истину, зависна реченица је a) Поредбена реченица b) Изрична реченица c) Временска реченица d) Намерна реченица 8) Уколико је реченица у инверзији не смемо заборавити a) Узвичник b) Запету c) Упитник 9) У реченици : Видели смо где су отишли, зависна реченица је  a) Изрична реченица b) Месна реченица c) Намерна реченица 10) Која реченица је правописно тачно написана a) Где је танко, ту се кида b) Где је танко, ту се кида. c) Где је танко ту се кида.

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?