Осмислите боља предавања брже
Kako se zovu brojevi koje množimo?[Faktori] Množenje je [uzastupno zbrajanje istog broja.] . Kako nazivamo rezultat dijeljenja? [Količnik] Što je dijeljenje? [Dijeljenje je uzastupno oduzimanje istog broja.] . Kako nazivamo rezultat množenja? [Umnožak] . Djeljenik je[broj koji se dijeli.] Djelitelj je [broj kojim dijelimo.] ..

Teorija - množenje i dijeljenje

аутор

Табела

Сличне активности из Заједница

Посетите десктоп верзију нашег сајта како бисте променили теме или опције, поставили задатак или направили своју активност.

Промени шаблон

Интерактивне активности