Осмислите боља предавања брже
1. Pridjevi su [promjenjive] riječi koje izriču kakvo je što, čije je što i od čega je što. 2. Dijelimo ih na (abecednim redom) [gradivne], [opisne] i [posvojne]. 3. Sa svojom se imenicom slažu u rodu, broju i [padežu]. 4. Promjena pridjeva po stupnjevima naziva se stupnjevanje ili [komparacija]. 5. U hrvatskom jeziku razlikujemo tri stupnja (redom): [pozitiv], [komparativ] i [superlativ]. 6. Superlativ se tvori uz pomoć predmetka [naj] i [komparativa]. 7. U komparativu pridjeva MLAĐI došlo je do glasovne promjene koju nazivamo [jotacija]. 8. Ako komparativ glasi ljepši, pozitiv glasi [lijep]. 9. U kojem se padežu nalaze sljedeći pridjevi: Sjetila se BAKINE kuće. [genitiv] Volim pročitati DOBAR roman. [akuzativ] Marko je DOBAR dječak. [nominativ] Volim biti u DOBROM društvu. [lokativ] 10. Razlikujemo određene i neodređene pridjeve. Određeni odgovara na pitanje [koji], a neodređeni [kakav]. .

Промени шаблон

Интерактивне активности

Табела

Заједница Vesnakovacevic 5. razred

profesorica hrv. jezika, uciteljica savjetnica - Хрватска

Промени шаблон

Интерактивне активности